Et eftersyn i Australien, England eller USA

I forbindelse med udviklingen af Par-tjek udarbejder man på Aarhus Universitet en meta-analyse; det vil sige en analyse, som beregner den gennemsnitlige effekt af sammenlignelige forebyggende tilbud til par på tværs af alle tidligere studier (udført i USA, Canada, England og Australien).

Fællestræk for disse udenlandske studier er, at man har tilbudt par en form for ”eftersyn” bestående af et spørgeskema i kombination med forskellige niveauer af professionel tilbagemelding (skriftlig rapport, online feedback, telefonisk kontakt eller en eller flere parsamtaler).

Resultaterne vil give os en viden om hvordan sammenlignelige tilbud virker og eventuelt under hvilke omstændigheder, de virker bedst.

Resultaterne er under udarbejdelse, og drives af postdoc Hanne Nørr Fentz i samarbejde med Tea Trillingsgaard. Resultater vil blive formidlet her på siden, forventeligt i løbet af 2016.