Certificering

Som certificeret har du ret til at afholde Par-tjek, og du vil også blive oprettet som Par-tjek vejleder på par-tjek.dk. Igennem denne eksponering og blåstempling vil par i hele landet kunne få øje på dig.

Certificeringsprisen dækker adgang som professionel bruger på Par-tjeks it-portal. Par, der bruger portalen (f.eks. tager Online Par-tjek) får vist kontaktoplysninger på professionelle brugere via Par-tjek.dk. Når et par henvender sig til en professionel for at få et Par-tjek eller komme i parterapi, kan den professionelle via en formular på portalen udsende spørgeskemaer, indkalde til samtale, og trække en unik og personlig feedbackrapport til parret samt en vejleder-rapport til eget brug.

Der ydes support på brug af portalen over telefon eller mail inden for normal arbejdstid på alle hverdage.

Certificering dækker det første års licens til et ubegrænset antal rapporter. Ønsker man fortsat at være bruger af it-portalen er der et årligt abonnementsgebyr på 1.500 kr. der dækker support, vedligehold samt udvikling af it-portalen.

Par-tjek er varenavnsbeskyttet, og at man kan derfor ikke foretage et Par-tjek eller benytte dette navn, hvis ikke man er uddannet og certificeret via Par-tjek uddannelsen hos Center for Familieudvikling.

Som certificeret er man deslige forpligtet til at følge Par-tjek manualen og de dertilhørende procedurer. Center for Familieudvikling kan til enhver tid fratage en certificering, hvis en Par-tjek vejleder ikke følger retningslinjerne som udstykkes i den indgåede Par-tjek kontrakt.