Om uddannelsen

Par-tjek uddannelsen er godkendt til psykologernes specialistuddannelse som tværgående modul i emneområde 3.99 Øvrige kurser med 12 timer.

Par-tjek grundmodul (2 dage)

Par-tjek uddannelsen vil først og fremmest bestå af undervisning i det konkrete forløb, således at der opnås en stor og tydelig forståelse af kronologien, de vigtigste fokuspunkter og formålet med et Par-tjek. I denne forbindelse vises der filmklip fra rigtige Par-tjek og der sættes god tid af til øvelse.

Vi retter endvidere fokus på den bagvedliggende forandringsteori. Par-tjek bygger på Integrativ Adfærdsterapi til Par og denne tilgang vil blive forklaret ligesom, der vil være undervisning i centrale teoretiske begreber som samspilsmønstre og medfølende forståelse.

Du vil blive undervist i de centrale Par-tjek-metaforer, som vil blive forklaret ligesom anvendelsen af dem vil blive trænet.

Par-tjek certificeringsmodul (1 dag)

På dette modul vil der være undervisning i forståelsen og den konkrete brug af feedbackrapporten og i den forskning, som ligger til grund for denne rapport og for Par-tjek i det hele taget.

-          Få en forsmag på Feedback-rapporten her

-          Få en forsmag på Vejleder-rapporten her

Udover selve undervisningen vil du modtage en Par-tjek manual, som du kan støtte dig til, når du afholder Par-tjek.

Desuden vil du blive oprettet som bruger på Par-tjeks it-portal, hvilket giver dig mulighed for at sende spørgeskemaer til par og trække unikke feedbackrapporter til de enkelte par.